Yaşamın gündelik akışından sıyrılmaya çalış.

Seni bunca yıldır çepeçevre sarmış olan alışkanlıklarının çemberinden kurtulmaya gayret et.

Yaşadığın her günü bu dünyadaki son gününmüş gibi değerlendirerek yaşa.

Senin yerinde başka birisi olsaydı, senin yaşamını acaba nasıl yaşardı?  Elindeki tüm olanakları acaba nasıl kullanırdı?  Bunu düşün; elindekileri ona göre değerlendir.

Gelecek korkusundan kurtul; geçmişi fazla düşünme.  Hiç yapmadığın şeyleri yap.

Dünyaya beş dakika önce ayak basmışsın gibi davran. Her şey senin için yaratıldı; bunu unutma.

Oniki saat yaşamının dışına çıkmaya çalış; telefonunu kapat; gece başka bir yerde uyu; her gün yapmaya alıştığın şeyleri yapma; kurulmuş düzenini oniki saat için boz.  Eğer bunu başarabilirsen, özgürlüğe ilk adımını atmış olacaksın.

Bir süre için her şeye boşver.  Bu süreyi yavaş yavaş uzatmaya çalış.

3