Eski bir kale
Kaškar
Ahlat
Şadırvanaltı
Harman
Harran

V i d e o